Usluge

Usluge koje pružamo obuhvataju izradu i montažu svih potrebnih limova na objektu od pocinkovanog, bakarnog ili plastificiranog lima u boji, različitih dimenzija.

Sarađujemo sa direkcijom za izgradju grada, kao i građevinskim i ostalim firmama.

Ponuda

 • Pokrivanje krovova i zidova plastificiranim, trapezastim ili ravnim limom u boji sa ili bez filca (koji sprečava kondenzaciju, umesto folije).
 • Postavljanje oluka i cevi
 • Uvale
 • Iksne
 • Atike
 • Prozorske okapnice
 • Kalkan zidovi
 • Opšavi dimnjaka
 • Kape
 • Ventilacije
 • Slemena
 • Opšavi antena
 • Uvodni limovi
 • Ograde
 • Snegobrani
 • Zabatni opšavi
 • Čeoni opšavi
 • Fasadni opšavi
 • Vodokotlići
 • Ukrasi